Dorska najezda je koncept koji su smislili istoričari koji proučavaju antičku Grčku da objasne zamenu predklasičnih \ dijalekta i tradicija u južnoj Grčkoj onima koji su preovladali u klasičnoj Grčkoj. One su od antičkih grčkih pisaca dobile pridev "dorski" po Dorcima, plemenu koje ih je posedovalo.

Grčke legende navode da su Dorci zauzeli Peloponez u događaju koji se naziva povratak Heraklida (stgrč. Ἐπιστροφὴ τῶν Ἡρακλειδῶν). Istočirari klasične Grčke smatraju ovu legendu hipotetički stvarnim događaje kojem su dali ime "Dorska najezda". Značenje koncepta se menjalo nekoliko puta, kako su ga istoričari, filolozi i arheolozi koristiliu pokušaju da objasne kulturalni diskontinuitet u podacima iz svojih oblasti. Način dolaska dorske kulture na neka ostrva u Sredozemnom moru, kao što je Krit, nije dobro objašnjen. Dorci su kolonizolvali brojna mesta na Kritu kao što je Lato.

Uprkos skoro 200 godina istraživanja, stvarnost Dorske invazije nije nikada dokazana.

Šablon:Klica-ist