Dobromisleći (francuski: bien-pensant) je izraz, u pravilu pežorativan, koji se koristi za intelektualce i druge javne ličnosti u suvremenim zapadnim društvima koji prilikom izjašnjavanja o političkim, ekonomskim i drugim društvenim pitanjima nastoje dati stavove koji se u njihovim krugovima ili šire smatraju "ispravnim" i/li popularnim umjesto stavova temeljenih na vlastitom mišljenju, argumentima ili savjesti. Osobe za koje se koristi izraz dobromisleći se u ideološkom smislu najčešće smještaju na ljevicu, odnosno njihova ideologija se vezuje uz progresivizam. U svom značenju je sličan izrazu "poštena inteligencija" koji se u doba komunističke Jugoslavije koristio za intelektualce koji nisu dovodili u pitanje tadašnji poredak i vladajuću ideologiju. Često se vezuje uz negativne stereotipove konformizma i političke korektnosti.

V. također uredi

Literatura uredi

  • Georges Bernanos, La Grande peur des bien-pensants, Grasset
  • Philippe Bernier Arcand, Faux rebelles: les dérives du "politiquement incorrect", Montréal, Poètes de brousse, 2022, 148 p.
  • Jean-Marc Chardon (dir.), La Tyrannie des bien-pensants : débat pour en finir, Economica
  • Claude Javeau, La Bienpensance : Thème et variations, Critique de la raison cosmétique, Broché
  • Robert Ménard, La Censure des bien-pensants, Albin Michel