Diskalkulija predstavlja pojavu nedograđenosti ili poremećaja sposobnosti računanja. Može da nastane kao posledica disharmoničnosti u razvoju misaonih struktura i funkcija koje čine osnovu sposobnosti računanja ili kao posledica ozlede kore mozga. Smatra se da oko 6% ljudi ima diskalkuliju.[1]

Početne matematičke operacije u bloku brojeva do 10

Oblici diskalkulije uredi

Postoje različiti oblici diskalkulije:

  • Verbalna – dete teško usvaja matematičke izraze, odnosno matematičku terminologiju;
  • Praktognostička - poremećaj sposobnosti manipulisanja sa stvarnim ili nacrtanim objektima;
  • Leksička – poremećaj sposobnosti čitanja matematičkih simbola i njihovih kombinacija (zamena brojeva sličnih po izgledu, ogledalsko čitanje i pisanje dvocifrenih brojeva;
  • Grafička – poremećaj sposobnosti pisanja matematičkih simbola. Pisanje brojeva u suprotnom smeru, izostavljanje, premeštanje ili dodavanje brojeva, pogrešno pisanje znakova;
  • Ideognostička – poremećaj sposobnosti razumevanja matematičkih pojmova i računanja u sebi;
  • Operacijska (anaritmetrija) – poremećaj sposobnosti izvođenja računskih radnji. Greške se ogledaju u zamenjivanju jedne računske radnje nekom drugom.

Razvojna diskalkulija uredi

Razvojna diskalkulija je pojava teškoća ili nemoći u osvajanju sposobnosti vršenja računskih radnji od samog početka ovladavanja ovim sposobnostima. Pojava ne može da se objasni niskom inteligencijom. Dete dosegne određeni nivo inteligencije, ali ne i isti nivo operativnosti mišljenja u okviru matematičkog mišljenja. Obično se javlja samostalno, nezavisno od kvaliteta ovladanosti leksičkim sposobnostima govora. Dok deca uspeju da reše zadatke u prostoru dete u didaktičkom materijalu očigledno ne mogu da iste te zadatke i reše napamet, bez očiglednih sredstava.

Deca sa razvojnom diskalkulijom počinju znatno kasnije da koriste brojeve u rešavanju nekih konkretnih zadataka i problema u životu. Pored toga, ona ne razumeju redosled. Umeju da napišu cifre, ali im često zamenjuju mesta. Tako na primer, broj 14 mogu napisati kao 41, pri čemu oni sami ne uočavaju promenu mesta. Ili broj 90 pišu kao 910. Ovako pisanje brojeva sreće se i kod dece koja osvajaju te pojmove, a u vreme zametanja prvih oblika operativnog mišljenja. Takve greške se brzo uoče i dete ih savlada bez teškoća, dok sa razvojnom diskalkulijom ostaje u ovoj fazi razvijenosti poimanja simbola kojima se označavaju brojčane vrednosti.

Tretman uredi

Tretman dece sa diskalkulijom obuhvata celokupnu ličnost deteta i traje duže vreme.

Literatura uredi

  • Grupa autora (2006), Metodika specijalnog rada sa decom blago ometenom u razvoju - za studente učiteljskih fakulteta. Beograd: Učiteljski fakultet.

Vidi još uredi

Reference uredi