Diploma

Diploma (grč.: presavijeno u dvoje, povelja) naziv je za svjedodžbe nekih završnih ispita, odnosno postignutih titula (maturalna, majstorska, doktorska diploma) ili isprava kojom se svečano priznaje neki uspjeh, zasluga, staž članstva (počasna diploma).

Diploma Ljubinku Iliću s izložbe "Brussels Eureka '99"
Diploma koju je dr. Ljubinko Ilić (s kćerkama) dobio u Sevastopolju 2007. godine

Stara GrčkaUredi

Prvotno diploma je kod Starih Grka naziv za dvije povezane pločice na kojima je bio ispisan neki službeni spis. Poslije je to povelja kojom se pojedincu dodjeljuju neke pogodnosti. Od XVII. st. diploma je naziv za svaku službenu ispravu koja služi kao svjedodžba o pravnim stvarima.

Stari RimUredi

U starom Rimu isprava ispisana na dvostrukim pločicama zvala se tabulae duplices. Njome je Rimski senat (poslije car) dodjeljivao pojedincima privilegije ili im povjeravao zadatke i tu odluku potvrđivao svojim pečatom.

Diplome honestae missionis davale su se isluženim vojnicima kao potvrda za časno vršenje službe.

IzvoriUredi