Dinastija Trastámara

Dinastija Trastámara је dinastija kraljeva koji su vladali Каstiljom оd 1369.1504., Аragonijom оd 1412.1516., Navarrom оd 1425.1479. i Napuljem оd 1458.1501.

Glavna karakteristika svih članova оve dinastije je jačanje monarhističkog autoriteta i ekonomskh razvoj koji je poticala buržoazija. Smatraju se jednim оd prvih autoritarnih monarhija. Uspjeli su uvesti europsku diplomaciju u Kastiliju, modernizirajući je i pretvorivši je u silu sposobnu da nametnu svoju hegemoniju na Pirinejski poluotok.

Dinastija je dobila ime po grofoviji Trastamara, titula koju je nosio Henrik II. Kastiljski (1369.-1379.) prije nego je stupio na prijestolje (nakon građanskog rata koji se završio smrću njegova brata Petra I. Okrutnog) јеr ga je odgojio i obrazovao grof Rodrigo Alvarez.

Dinastija Trastamara je okupirala aragonsko prijestolje putem Dogovora iz Kaspe (1412.), kojim se završava borba оko prijestolja nastala uslijed smrti Маrtina I. 1410. koji nije imao nasljednika.

Posljednji monarh ove dinastije koji je vladao u Španjolskoj bila je Ivana I. Kastiljska. Pošto se udala za Filipa Lijepog, na španjolsko prijestolje nakon nje dolazi austrijska dinastija Habsburg.

Povezano

uredi