Dijagram toka je simbolički predstavljen algoritam. Sastoji se od niza simbola povezanih strelicama (vanjskim putevima) koji definiraju tok i smjer realizacije programa.

Osnovni elementi (simboli) koji se rabe su:

Početak programa

Ulaz
Čvorište
Obrada
Petlje ili blokovi
Izlaz
Kraj programa