Diferencijal (mehanika)

U automobilima i ostalim vozilima na točkovima, diferencijal je uređaj, koji se najčešće sastoji od zupčanika, koji omogućava da se svaki pogonski točak obrće različitim brzinama, dok u iste dovodi podjednak obrtni moment.

Diferencijal u automobilu

Svrha uredi

Točkovi vozila obrću se različitim brzinama, posebno pri skretanju. Diferencijal je dizajniran da pogoni par točkova jednakom silom, dok im istovremeno, omogućava da se kreću različitim brzinama. U vozilima bez diferencijala, kao što su karting vozila, oba pogonska točka se moraju obrtati istim brzinama, najčešće oko zajedničke osovine, koju pogoni jednostavni motorni mehanizam. Pri skretanju, unutrašnji točak prelazi kraću udaljenost od spoljašnjeg točka, što uzrukuje obrtanje unutrašnjeg točka i/ili vučenje spoljašnjeg točka. Rezultat je otežano i nepredvidivo kontrolisanje vozila, oštećenje na gumam, drumu itd.

Vanjske veze uredi