Colonia Agrippina

Colonia Claudia Ara Agrippinensium, skraćeno Colonia Agrippina, je bila rimska kolonija na području današnjeg Porajnja u Njemačkoj, a od koga se razvio današnji grad Köln. Poznata je kao sjedište rimske provincije Germania Inferior i štab tamošnjih rimskih legija. Pod upravnim reformama cara Dioklecijana, je postala sjedište provincije Germania Secunda. Iz tog doba su očuvani mnogi artefakti, uključujući gradska vrata sa natpisom 'CCAA' koja se danas čuvaju u Rimsko-germanskom muzeju.

Rekonstrukcija nekadašnje Kolonije Agripine.

PovezanoUredi