Dugometražni film

(Preusmjereno sa stranice Cjelovečernji film)

Dugometražni ili cjelovečernji film (engl. feature film) je izraz koji se koristi za film koji je napravljen u svrhu da predstavlja glavnu atrakciju kino-programa. Dugometražni filmovi su u pravilu duži od kratkih filmova, pri čemu različite države i različite filmske tradicije koriste različite parametre - tako se negdje cjelovečernjim filmom smatra film duži od 40, a negdje duži od 80 minuta.

Cjelovečernji filmovi, pak, najčešće traju oko 90 minuta, što teoretski omogućava da prosječni član publike odgleda film bez potrebe da odlazi u zahod, odnosno omogućava vlasniku kino-dvorane da u jednu večer -uz kratku pauzu - prikaže dva različita cjelovečernja filma zaredom što predstavlja tzv. double feature. Cjelovečernji film može biti i duži, pa tako postoje primjeri cjelovečernjih filmova koji traju dva, tri, a u nekim rijetkim primjerima i četiri sata. U potonjim slučajevima se prikazivanje prekida na unaprijed utvrđenim intervalima kako bi publika mogla napraviti pauzu.

Izraz cjelovečernji film se kasnije udomaćio i za TV-filmove slične dužine.