Burjati su mongolski narod, koji pretežno živi u Rusiji, odnosno u autonomnoj republici Burjatiji, u kojoj čini 24% stanovništva, i u kojoj predstavlja drugi narod po brojnosti, posle Rusa (70%), zatim u autonomnom okrugu Ust-Orda Burjatija, u kojem čini 37% stanovništva, i u kojem predstavlja drugi narod po brojnosti, posle Rusa (58%), i u autonomnom okrugu Aga Burjatija, u kojem čini etničku većinu (55%). Burjati su delom pravoslavne, a delom budističke veroispovesti. Govore burjatskim jezikom, koji spada u mongolsku grupu altajske porodice jezika.

Ukupno ih ima oko 476.000, od toga u Rusiji 404.000, a u Mongoliji 71.000.