Bitka kod Satale (530)

Bitka kod Satale se odigrala u ljeto 530. za vrijeme Iberijskog rata kraj Satale u bizantskoj Armeniji između bizantske vojske pod Sitom na jednoj, i perzijske vojske pod Mihr-Mihroem. Perzijska vojska je prije bitke napredovala prema Satali, nastojeći je staviti pod opsadu. Iako je raspolagao s dvostrukom manjim snagama, Sita je smjelim napadom u perzijsku pozadinu izazvao rasulo i povlačenje perzijske vojske, očuvavši tako bizantske položaje u Armeniji.

Bitka kod Satale
Segment Iberijskog rata

Karta bizantsko-perzijske granice
Datum ljeto 530.
Lokacija 40°03′00″N 39°36′00″E / 40.050°N 39.600°E / 40.050; 39.600 Satala
bizantska Armenija (današnja Turska)
Ishod Bizantska pobjeda[1]
Sukobljene strane
Sasanidsko Carstvo i njegovi armenski vazali i pristaše Bizantsko Carstvo
Komandanti i vođe
Mihr-Mihroe Sita, Dorotej
Snage
cca. 30.000 konjanika cca. 15.000 konjanika

Izvori uredi

  1. Procopius, Persian War, I.XV.17