Bitka kod Nole (216. pne.)

Prva bitka kod Nole se odigrala za vrijeme drugog punskog rata godine 216. pne. između kartaginske vojske pod Hanibalom i rimskih snaga pod Markom Klaudijem Marcelom. U njoj su rimske snage, usprkos malobrojnosti, spriječile Hanibala da osvoji grad Nola. Iako je Hanibal imao daleko više uspjeha s drugim gradovima Italije i iako je po svom opsegu i strateškoj važnosti bila od malog značaja, Rimljanima je nakon serije poraza te katastrofe kod Kane predstavljala važan moralni poticaj za nastavak rata. Hanibal je Nolu pokušao osvojiti još dva puta u sljedeće dvije godine, oba puta bez uspjeha.

Prva bitka kod Nole
Segment drugog punskog rata
Battles second punic war.png
Datum 216. pne.
Lokacija Nola, današnja Italija
Ishod pat-pozicija
Sukobljene strane
Kartaginska Republika Rimska Republika
Komandanti i vođe
Hanibal Marcus Claudius Marcellus