Bitka kod Kizika

Bitka kod Kizika je pomorska bitka između Atine i Sparte u kojoj je 410. pne. atinska flota potpuno uništila spartansku flotu. To je bila jedna od bitaka Peloponeskog rata. Pobeda u toj bici omogućila je Atini da povrati veliki broj gradova oko Helesponta. Uoči poraza Spartanci su ponudili mir, što je Atina odbila.

Bitka kod Kizika
Segment Peloponeski rat

Grčka trirema
Datum 410. pne.
Lokacija kraj Kizika, Helespont
Ishod Pobeda Atine
Sukobljene strane
Atina Sparta
Snage
86 brodova 80 brodova
Žrtve i gubici
nekoliko brodova cela flota

Posle atinske pobede kod Abida 411. pne. spartanski admiral Mindar zahteva pojačanja od Sparte, a sa persijskim satrapom je radio na novoj ofanzivi. Atina je međutim ostala bez novca za vođenje rata. Tako u proleće 410. pne. Mindar gradi flotu od 80 brodova i uz pomoć persijskih trupa opsedaju i zauzimaju Kizik.

Atinska flota se povlači sa Helesponta prema Kardiji, da bi izbegli okršaj sa ojačalom spartanskom flotom. Alkibijad, Teramen i Trazibul traže novac da bi obnovili flotu i uspevaju ponovo stvoriti flotu od 86 brodova. Ta flota sa kopnenom vojskom kreće prema Helespontu, da se sukobe sa Spartancima.

Bitka

uredi

Atinska flota je ušla u Helespont noću da ne bi bilo prebrojano koliko imaju brodova. Iskrcali su se blizu Kizika. Zatim su podelili flotu. Alkibijad je krenuo prvi napred sa 20 brodova, a Teramen i Trazibul su se prikradali odotraga. Spartanski admiral Mindar je ugledao samo Alkibijadov deo, pa je smatrao da su Atinjani mnogo inferiorniji. Krenuo je prema Alkibijadu. Alkibijadovi brodovi su se razbežali, a Mindar je krenuo za njima.

Kad je Mindar odmakao dovoljno daleko od luke u Kiziku, Alkibijad je okrenuo brodove prema Mindaru, a Teramen i Trazibul su zauzeli poziciju da odseku odstupnicu Mindaru. Mindar je upao u zamku, pa kreće prema jednoj plaži južno od grada, gde se nalazio persijski satrap Farnabaz sa vojskom. Tokom bega spartanski brodovi su pretrpili gubitke, ali dolaze do obale.

Alkibijadova vojska dolazi do spartanskih brodova na obali i počela ih povlačiti kukama. Persijska mnogo brojnija vojska ulazi u bitku i uspeva da otera Atinjane prema moru. Trasibul i Teramen ulaze u bitku i atinska vojska pobeđuje Spartance i Persijance. Uhvaćeni su svi spartanski brodovi. Mindar je ubijen. Spartanski saveznici su zapalili svoje brodove pri povlačenju.

Posledice

uredi

Posle dramatične pobede Atina kontroliše celi Helespont. Sledećeg dana ulaze u Kizik, koji se predao bez borbe. Demoralizirana Sparta traži mir, ali Atina odbija. Pobeda pridonosi padu oligarhije u Atini.

Atina je međutim bila u velikim financijskim teškoćama. Zbog toga Atina nije bila u stanju da ofanzivno iskoristi pobede na bojnom polju i proširi dovoljno teritorije. Sparta sa druge strane dobija financijsku pomoć Persije , pa iznova gradi flotu i ponovo kreće na pohode protiv Atine. Atina će posle ovoga uspeti još jednom da pobedi u bici kod Arginuskih ostrva. Ali poraz u bici kod Egospotama 405. pne. označiti će brzi kraj rata.

Iako je uništila celu spartansku flotu u bici kod Kizika, Atina nije uspela da ostvari dugoročnu prednost. Bitka je samo poslužila da odgodi ishod rata.

Vidi još

uredi