Aws ibn Qallam

Aws ibn Qallam ibn Batina ibn Jumayhir al-Lihyani je bio četvrti kralj arapskog grada al-Hire, koji je vladao od 363. do 368. Njegova vladavina je nakratko prekinula vladavinu dinastije Lahmida. Historijski izvori ga opisuju kao poglavara porodice arapskih kršćanskih plemića; jedan njegov rođak je u al-Hiri podigao crkvi[1] a drugi postao biskup al-Hire. Poginuo je u ustanku koji je podigao Juhjuban ibn Atik al-Lakhmi, član lahmidske porodice. S obzirom na oskudne i često proturječne izvore, ponekad se navodi da je zapravo vladao u interregnumu nakon smrti Imru-l-Qaysa ibn Amra.

IzvoriUredi

  1. Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden in al-Hira. Berlin, 1899. p. 64