Aulo Kremucije Kord

Aulo Kremucije Kord (Aulus Cremutius Cordus, ? - 25) bio je rimski historičar, koji je živio u doba Julijevsko-Klaudijevske dinastije. Napisao je knjigu o građanskim ratovima i vladavini cara Augusta, od koje su danas sačuvani samo fragmenti. Godine 25. je njen sadržaj bio razlog zbog koga ga je tadašnji pretorijanski prefekt Sejan natjerao da izvrši samoubistvo, optuživši ga da je počinio maiestas, odnosno zločin protiv države. Prema antičkim izvorima, pravi razlog je bila Kordova kritika Sejanove odluke da sebi naruči spomenik. Prema Tacitu, osudda jedne historijske knjige kao zločina protiv države predstavljala je presedan, odnosno dotada nepoznat slučaj u rimskom krivičnom pravu.

Iako je temeljem presude Senat naredio da se Kordova knjiga spali, Seneka je kasnije naveo kako je ona ipak sačuvana, vjerojatno zahvaljujući Kordovoj kćeri Marciji, te objavljena u doba cara Kaligule.