Ašur-ubalit II

(Preusmjereno sa stranice Ashur-uballit II)

Ashur-uballit II (Aššur-uballiṭ II) bio je posljednji vladar asirske države. Vladao je iz grada Harrana od 612. pne. do 609. pne., a tamo se sklonio nakon pada Ninive, asirske prijestolnice u ruke babilonsko-medijske vojske 612. pne.

Iako su Asirija i Egipat u prošlosti bili neprijatelji, egipatski faraon Psametih I je odlučio pomoći Ašur-ubalitu II smatrajući kako bi oslabljeno Asirsko Carstvo moglo biti protuteža sve jačim Babiloncima pod kraljem Nabopolasarom. Uz egipatsku pomoć Harran i Ašur-ubalit su se održali, ali su nakon povlačenja egipatske vojske 610. pne. Babilonci opsjeli Harran.

Novi faraon Neho II je sljedeće godine pokrenuo vojsku nastojeći spasiti svog saveznika, a pokušaj Judejaca pod kraljem Josijom da ih zaustave je doveo do bitke kod Megida u kojoj je Josija ubijen. Neho, međutim, ipak nije stigao do Harrana na vrijeme i grad je pao. O Ašur-ubalitovoj sudbini više nema spomena, te se pretpostavlja da je tada poginuo, iako je ostatak asirske vojske našao utočište u Karkemišu.

Malena količina zapisa je izvor rasprava među historičarima o tome da li je Ašur-ubalit II bio brat kralja Sinšariškuna koji je stradao u Ninivi. Ime je najvjerojatnije dobio po Ašur-ubalit I|Ašur-ubalitu I, drevnom asirskom vladaru koji je oko 1330. pne. svrgnuo mitani|mitansku vlast i osnovao Srednje Asirsko Carstvo.

Prethodi:
Sin-shar-ishkun
Kralj Asirije
612–609. pne.
Slijedi: