Arabeska je naziv koji označava arapski, islamski ornament, sastavljen od geometrijskih linija i stiliziranih biljnih motiva, isprepletenih u najrazličitijim varijacijama, često kombiniran sa izrekama iz Kur'ana. Koristi se kao dekoracija u arhitekturi, ćilimarstvu, rukopisima, te raznim ukrasnim i predmetima za upotrebu. U muzici označava kraću, živahnu, ukrasnim tonovima protkanu kompoziciju s kapicioznom igrom tonova.

Arabeske na Taj Mahalu
Arabeske na Taj Mahalu