Antikomutativnost

DefinicijaUredi

Za binarni operator   se kaže da je antikomutativan, ukoliko za svako   zadovoljava:

 

Pri čemu operator - označava inverz elementa skupa -{K}- pred kojim se nalazi.

Vidi jošUredi