Anagram je metoda šifrovanja koja se koristi tako što se da jedna reč ili rečenica i od nje se napravi druga reč ili rečenica iste ili manje dužine sa drugim značenjem. Anagrami su podjednako način šifrovanja i vrsta zabave.

Neki od primera su: Miroljub - Ljubomir, Boro Livac - ribolovac, „O, rana davi, Al' demon zlo čini!“ - „Leonardo da Vinči, Mona Liza!“ (primer preuzet iz knjige "Da Vinčijev kod")...