Amnestija (grč. amnestia, oproštaj) je akt kojim državna vlast generalno ukida ili smanjuje dužinu kazne osuđenim licima za sva ili određena krivična dela.

Amnestija u SrbijiUredi

Amenstiju u Srbiji donosi Skupština Republike Srbije na predlog Vlade. Poslednji put je doneta u određenom procentu smanjenja zatvorske kazne (u zavisnosti od vrste krivičnog dela) osuđenim licima 2000. godine posle rušilačke pobune u zatvorima u Srbiji. Amenstiju ne treba mešati sa pomilovanjem koji je pojedinačan akt predsednika Republike kojim se oslobađa ili skraćuje zatvorska kazna pojedincu koji je taj vid "milosti" tražio molbom Predsedniku Republike.