Ambar, hambar ili žitnica je naziv za građevinu koja za glavnu svrhu služi kao skladište žita ili stočne hrane. Ambari se obično grade s ulazom iznad zemlje kako bi spriječili pristup miševima i drugim životinjama.

Jednostavni ambar