Altokumulus (lat. alto — visok i cimulus — gomila) je vrsta srednjih oblaka. Nazivaju se još i visoko-gomilasti. Nastaju od prehlađenih kapljica vode. Sastoje se belih i belosivih grudvica, pločica i talasa. Takođe liče na cirokumuluse. Nanizani su u redove i blago osenčeni svetlošću. Ukazuju na stalna vazdušna stujanja i skoru pojavu grmljavine. Razvijaju se na visini od 3.000—4.000 metara.

Altocumulus.jpg
Altokumulus
Latinski naziv Altocumulus
Naziv na srpskom Altokumulus
Skraćenica Ac
Tip srednji oblak
Padavine? ne, najavljuje grmljavinu

PodelaUredi

Altokumulusi se mogu podeliti u nekoliko vrsta i podvrsta:

 • Altocumulus stratiformis — visoko-gomilast slojevit
 • Altocumulus lenticularis — visoko-gomilast sočivast
 • Altocumulus castellanus — visoko-gomilast tornjevit
 • Altocumulus floccus — visoko-gomilast pahuljast
 • Altocumulus translucidus — visoko-gomilast providan
 • Altocumulus perlucidus — visoko-gomilast sa prazninama
 • Altocumulus opacus — visoko-gomilast neprovidan
 • Altocumulus duplicatus — visoko-gomilast dvoslojan
 • Altocumulus undulatus — visoko-gomilast talasast
 • Altocumulus radiatus — visoko-gomilast zrakast
 • Altocumulus lacunosus — visoko-gomilast izbušen

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

 • Dukić, Dušan (2006): Klimatologija, Geografski fakultet, Beograd
 • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd

Spoljašnje vezeUredi