Alquerque (također poznata i kao quirkat) je igra na ploči za koju se vjeruje da je nastala na Bliskom Istoku. Smatra se drevnom pretečom dame i fanorone.

Ilustracija u knjizi Libro de los juegos.