Akvamanile (prema latinskoj srednjevekovnoj riječi aquamanile od aqua – voda i manus - ruka) je naziv za vrč za lijevanje vode koji se obično koristio za pranje ruku od antike nadalje, te je u toj funkciji ušao i među kršćansko liturgijsko posuđe, zadržavši se i u kućanstvima, osobito onim imućnijim. Najčešće se radi o metalnome vrču (s obzirom na to da oni od keramike u pravilu nisu sačuvani) u obliku životinjske figure, uglavnom lava ili grifona koji je kao vrhunski izraz primijenjene umjetnosti osobito čest u srednjem vijeku, poglavito u romanici i gotici.

Akvamanile u obliku lava, bronca, Hildesheim, prva polovica 13. vijeka, Cleveland Museum of Art

LiteraturaUredi

  • Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 1, Zagreb, 1959., str. 29.
  • Jadranka Damjanov; Ksenija Radulić: Akvamanile, Umjetnost (Likovne umjetnosti), 3. izdanje, Zagreb, 1967., str. 14.