Akvadukt je vještački (ljudskom rukom napravljeni) kanal koji služi za prijenos vode sa jednog mjesta na drugo. Riječ akvadukt je izvedena od latinskih riječi akva (aqua) što znači "voda" i ducere (ducere) što znači "voditi" ili "sprovoditi". Akvadukti su slični vijaduktima, samo što preko njih ide voda, a ne put ili pruga.

Rimski akvadukt kod Skoplja, Makedonija
Pont du Gard, Francuska, rimski akvadukt izgrađen oko 19. godine pne. Ovaj akvadukt je jedna od francuskih turističkih atrakcija i dio svjetske baštine.

Akvadukti su u upotrebi još od antičkih vremena, naročito su Rimljani bili vrijedni graditelji akvedukata.

Postoje i plovni akvadukti kojim mogu saobraćati plovni objekti.

Vanjske vezeUredi