Akreditacija institucija za visoko obrazovanje u SAD-u

Akreditacija institucija za visoko obrazovanje u SAD-u je proces stručne recenzije institucija koje pružaju visoko obrazovanje od strane priznatih regionalnih i nacionalnih agencija za akreditaciju. Proces recenzija je inicijalno započet u 19. vijeku kroz dobrovoljnu suradnju obrazovnih institucija. Od 1952. Federalna vlada SAD-a ima znatno ograničeniju ulogu u akreditiranju univerziteta i drugih institucija visokog obrazovanja. Te je godine donešen federalni zakon koji je postojeći proces međuinstitucionalnih recenzija proglasio temeljem za vrednovanje kvalitete rada američkih univerziteta od strane neke od agencija kojima je federalna vlada dala pravo dodjele akreditacija.

Ministarstvo obrazovanja SAD-a i nevladina organizacija Vijeće za akreditaciju visokog obrazovanja priznaju agencije koje ispunjavaju standarde kvalitete i pružaju im smjernice za rad. Niti ministarstvo niti vijeće ne dodjeljuju akreditacije pojedinačnim univerzitetima nego je to zadatak agencija.

Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju iz 1965 Vijeće za akreditaciju visokog obrazovanja dužno je objaviti listu priznatih regionalnih i nacionalnih agencija i kontrolirati kvalitetu njihova rada. Regionalne agencije vrše širu kontrolu rada institucija i dodjeljuju akreditacije isključivo institucijama u određenom dijelu SAD-a dok nacionalne agencije vrše užu kontrolu i dodjeljuju akreditacije institucijama širom SAD-a, te izvan SAD-a. U američkom kontekstu, za regionalne agencije se općenito vjeruje da imaju više standarde rada iako univerziteti mogu odabrati bilo koju priznatu agenciju kako bi akreditirali svoj rad.

Institucije visokog obrazovanja nisu dužne osigurati akreditaciju kako bi pružale obrazovanje u SAD-u. Studenti koji završe ove institucije u pravilu imaju znatno ograničenije mogućnosti zapošljavanja budući da javne vlasti ne priznaju ove diplome i u pravilu ih se ne priznaje niti izvan SAD-a. Također, u SAD-u djeluje i određeni broj agencija za akreditaciju koje nisu priznate od strane ministarstva i vijeća. Iz toga su razloga studenti sami dužni da provjere akreditaciju univerziteta i agenciju koja mu je tu akreditaciju dodijelila.

Vidi još

uredi