Agent (računarstvo)

Agent u računarstvu je program, ili dio softvera, osposobljen za autonomno, fleksibilno, namjensko djelovanje i rezonovanje, s ciljem ispunjavanja jednog, ili više zadataka. Agenti su dizajnirani tako, da mogu da reaguju na spoljašnji stimul okruženja u kojem se nalaze, kao i na akcije i ponašanje korisnika sistema. Kada se više agenata nalazi u određenom sistemu, individualni agenti mogu reagovati zajedno u cilju obavljanja određenog zadatka, ili više zadataka, kao i na stimualacije iz drugih spoljašnjih sistema. Za agente se koriste različiti nazivi, uglavnm zavisno od okruženja u kojem obavljaju zadatke: autonomni agenti, asistenti, brokeri, botovi, droidi, inteligentni agenti, agenti softvera, ili softverski agenti.

Povezano

uredi