Ashur-dan I (Aššur-dān I) bio je jedan od najdugovječnijih kraljeva Asirije, odnosno vladar koji je vladao 46 godina prema Asirskom popisu kraljeva. Prema jednoj od danas češće korištenih kronologija srednjoasirskog perioda, vladao je od 1179. pne. do 1133. pne.

Naslijedio je oca, Ninurta-apil-Ekura, a njega je naslijedio sin Ninurta-tukulti-Ashur. Osim toga, malo se zna o njegovoj dugoj vladavini.

Prethodi:
Ninurta-apal-Ekur
Kralj Asirije
1179–1133. pne.
Slijedi:
Ninurta-tukulti-Ashur