Bog Šiva je hinduističko božanstvo.

Kao posljednjeg iz hinduističkog svetog trojstva, uz Brahmu i Višnua koji su stvaratelji i održavatelji ovog materijalnog svemira, Bog Šiva se prikazuje kao uništavatelj, kao onaj koji dolazi posljednji da bi u sebi zadržao ovaj svijet do novog ciklusa stvaranja.

Za njega kažu da je jedini od tri božanstva stalno utjelovljen na Zemlji i da boravi na planini Kailash, koja se nalazi u sklopu Himalaja. Prikazuje ga se snježno bijelog ili u svijetloplavoj boji, ponekad prekrivenog pepelom. Bijelina Šive simbol je svjetla koje otklanja tamu, a ujedno i personifikacija Boga kao kozmičke svijesti. Često se prikazuje sa otvorenim trećim okom ili agja čakrom koja predstavlja kapiju unutarnjeg duhovnog razvoja. Oko Šivinog vrata je kobra Vasuki simbol prolaska vremena. Tri prstena oko vrata predstavljaju prošlost, sadašnjost i budućnost.

Zapetljane kose, na svom nosiocu, biku Nandi, okružen je bićima koja ga prate svuda i koja su iz njegove dimenzije. U drugim je prilikama prikazan kao asketa koji sjedi na tigrovoj koži i neprekidno meditira na planini Kailash. Poklonici ga štuju prikazanog u kipu, u simbolu Linge, okruglom, faličkom obliku koji predstavlja stvaralačku moć boga, ili u njegovu obliku koji plesom uništava materijalni svemir i predstavlja uništavajuću moć boga Nataraja (kralja plesa). Većina poklonika Šivu smatra milosrdnim i punim ljubavi.

Najveći je od svih Jogija, on je Adijogi, ili prvi Jogi koji je podelio Jogu sa svojih 7 pomoćnika. Upravlja tamas gunom (neznanje, tama) koja je jedna od tri vezujuće sile materijalnog svemira.

Mantra u slavu Šive glasi: Om Namah Shivaya.