Šehzade Mahmud

Šehzade Mahmud (turski: Şehzade Mahmud; cca. 1512- 1521) je bio prvi sin osmanskog sultana Sulejmana Veličanstvenog i Fulane Sultanije .Umro je kao dete.