Za ostale upotrebe, v. Šator (razvrstavanje).

Šator je rasklopiv i prenosiv zaklon i nastamba od platna, asure ili kože pontiranih na kostur od drveta, metala ili kosti. Šatori različitih oblika, razmera i namene upotrebljavaju se od najstarijih vremena u svim delovima sveta.

Razni šatori

Raskošni su bili srednjovekovni evropski šatori četvrtougaonog ili okruglog tlocrta, koji su služili u ratu, lovu ili raznim svečanim prilikama. Nomadska plemena upotrebljavaju šatore još i danas za stanovanje. Osnovni tipovi tih šatora su: kupolasti (vigvam sevetnoameričkih Indijanaca), konusni (tipi američkih prerijskih Indijanaca), valjkasto-konusnih kožni (jurta iz Centralne Azije, šatori sa krovom (Patagonija), kod kojih jedan ili više redova kolaca podupiru podupiru nastrešnicu od napete kože, tkanive ili asure.

Šatori danas služe za vojnička ili turistička logorovanja, kao prodavnice na sajmovima, svlačionice na kupalištima, a šatori velikih dimenzija za cirkuske i sl. predstave.