Čvor (mjerna jedinica)

Čvor je mjerna jedinica za brzinu, za koju se koristi skraćenica čv. Ne predstavlja SI jedinicu, iako je prihvaćena za upotrebu unutar SI sistema. Uglavnom se koristi u pomorstvu i avijaciji.

Definicija uredi

1 čvor = 1 nautička milja/sat = 1,852 km/h. To je definicija koristi u većini, ako ne i svim, okolnostima.

Prema običajima, čvor mjeri brzinu plovila u odnosu na tekućinu, a ne kopno. Ukoliko se sama tekućina pokreće (rijeka), onda se brzina plovila veća ili manja u odnosu od brzine plovila u odnosu na kopno.

Konverzije uredi

1 čvor odgovara:

  • 0.51444 m/s
  • 1.852 km/h
  • 1.15 mi/h
  • 1 minut 1 stupnja geografske širine južno ili sjeverno od ekvatora, na sat
  • 6,076 stopa/sat