Zvučna viljuška

Zvučna viljuška, akustička viljuška ili dijapazon [1](ital. diapason, fr. diapason, engl. tuning fork, nem. Stimmgabel, rus. kamerton)[2] je akustički instrument koji ima oblik izdužene potkovice sa drškom (vidi sliku desno). Udarom jednog njenog kraka, dolazi do stanja vibracije pri čemu nastaje osnovni ili kamerni ton.

Zvučna viljuška O ovom zvuku 440.ogg

Ton zvučne viljuške je slab, te se ona drškom prislanja na neko rezonantno telo, npr. dasku.

Šta je kamerni tonUredi

Međunarodnim sporazumom koji je potpisan 1939. godine, dogovoreno je da kamerni ton, kamerton ili normalno a, ima frekvenciju od a1 = 440 Hz i da služi za što tačnije određivanje odnosa tonova po visini, tj., da bude zvanična standardna visina za štimovanje muzičkih instrumenata[3] i davanje intonacije pri horskom pevanju.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi