Zvonimir Sabati

Dr. sc. Zvonimir Sabati je hrvatski političar i član Hrvatske seljačke stranke. U više navrata je izabran za člana Hrvatski sabor|Sabora, a od 2008. se nalazi na mjestu varaždinskog župana.