Zvijezde (egipatska mitologija)

Zvijezde su u egipatskoj mitologiji shvaćene na različit način, u različitim vremenima i na različitim mjestima. Zapravo, velikim se dijelom egipatska religija temelji na štovanju zvijezda.

Nut i zvijezdeUredi

Prvotno je prevladavalo mišljenje da je Nut, božica - nebo, rodila zvijezde i bogove Ozirisa, Izidu, Seta i Neftis. Zvijezde su njezina djeca, ali se ne zna je li im otac Geb, bog-Zemlja, ili ih Nut rađa iz partenogeneze. Zvijezde su prekrile majku i zasjale snažno, a Egipćani su smatrali da su zvijezde neuništive. Zvijezde bi svako jutro umirale, a svaku večer bi ih Nut opet rađala, tako da su ipak neuništive. Naravno, Egipćani su štovali Sunce, koje je također zvijezda, iako ga nisu takvim smatrali. Nut je također rađala Raa i gutala ga svaku večer. Poslije se razvija mišljenje da su zvijezde duše mrtvih ljudi prenesene na nebo. Naime, duša nakon smrti putuje u Duat a Ra dolazi po nju. U svojoj barci ju odnosi na nebo. Nut ju primi i pretvori u zvijezdu. Čarolija na Tekstovima piramida Starog kraljevstva prenosi molitvu nekog pokojnika koji zaziva majku Nut, te ju moli da ga prenese među Neuništive zvijezde. Čini se da ne pretvara Ra duše u zvijezde, nego Nut.

Sirius i OrionUredi

Zvijezda Sirius i zviježđe Orion su bili slavljeni kod Egipćana. Sopdet je personifikacija Siriusa, "lijepa, plava i blistava", ali je ipak jednom pala s neba. Sopdet je nilska božica, kao i Anuket i Satis, jer se smatralo da uzrokuje poplave Nila. Za vrijeme poplava, Sirius bi se snažno vidio. Orion je viđen kao čovjek sa štapom, pa se smatralo da je to Oziris ili njegova duša, što je suprotno shvaćanju prema kojem je Oziris vladar podzemlja. Ostale se zvijezde nisu zasebno štovale, ali su se neki planeti smatrali bogovima, primjerice Venera, Bog Jutra.