Zubu (također poznati pod nazivom Dada ili Tatari) su bili etnička grupa koja je živjela u sjeveroistočnoj Aziji od 10. do 12. vijeka. O njoj se zna izuzetno malo, odnosno isključivo u kontekstu odnosa sa Kitanskim Carstvom (dinastija Liao) koje je dominiralo tim područjem u to vrijeme. Prvi put se spominju kada su ih 924. Kitani prisilili na plaćanje danka. Sljedeći put se spominju 983. kada je Liao car Shengzong vodio kaznenu ekspediciju protiv Zubua nakon što su ubili svog kana i počeli prkositi Kitanima. Konačno su pokreni 1003. nakon čega ih je Liao podijelio na nekoliko upravnih jedinica sa Liao vladarima. Godine 1026. je ugušen još jedan njihov ustanak,. poslije čega su prisiljeni plaćati danak u konjima, devama i krznu. 1090-ih su ponovno digli ustanak, ali su 1100. poraženi. Tada je njihov kan doveden u Shangjing, prijestolnicu Liaoa. Tamo je isječen na komade.

LiteraturaUredi