Ovo je glavno značenje pojma Zrmanja. Za selo u općini Gračac, Hrvatska, v. Zrmanja (Gračac).

Zrmanja je reka u sjevernoj Dalmaciji. Duga je 69 km, sa slivom površine 554 km². Izvire ispod planine Poštak u južnom delu Like, protiče kroz Dalmaciju u podnožju Velebita i uliva se u Novigradsko more 12 kilometara od Obrovca. Plovna je od Obrovca do ušća, za manje brodove.

Zrmanja
Lokacija
DržaveHrvatska
GradoviObrovac
Hidrografija
IzvorZrmanje vrelo
Velebit, Hrvatska
UšćeNovigradsko more (kod Obrovca)
Dužina69 km
PritokeKrupa
Hidrologija
Protok
  – srednji

23 m³/s
Ulijeva se uNovigradsko more
Transport
Plovnostod ušća do Obrovca

Nastaje iz kraškog vrela u podnožju stene Misije, visoke 200 m, kod sela Zrmanja Vrelo. U gornjem toku teče prema jugu, a zatim skreće u pravcu zapada, južnim podnožjem Velebita i prima svoju desnu, ujedno i najveću pritoku Krupu. Nakon toga, Zrmanja stvara nekoliko vodopada: Visoki buk, Berberov buk, Devića buk, Šupkov buk, Jankovića buk. Nizvodno od Obrovca se proširuje, a na ušću u Novigradsko more, široka je 300 m. Novigradsko ždrilo, uski tesnac koji spaja Novigradsko more sa otvorenim morem, u stvari je dolina Zrmanje potopljena tektonskim pokretima i pretvorena u moreuz.

Na Zrmanji se nalazi grad Obrovac i ruševine Starog Obrovca uzvodno. Na njenoj pritoci Krupi je pravoslavni manastir Krupa.

Spoljašnje veze uredi