Zrelost je u biologiji, stanje pune anatomske i funkcionalne razvijenosti organizma, a rezultat je procesa sazrjevanja. U psihologiji, stepen potpune ili relativne razvijenosti nekog procesa, sposobnosti, crte ili funkcije. Zrela ličnost ima više različitih aspekata zrelosti, kao što su fizička, seksualna, intelektualna, emocionalna, moralna i socijalna. Pojam zrele ličnosti nužno je pod uticajem sociokulturnih činilaca i vrednosno je obojen. Alport ističe sledeće karakteristike zrele ličnosti: prošireno osećanje sebe, topao odnos prema drugima, emocionalna sigurnost, realna percepcija, samoobjektivacija i ujedinjujuća filozofija života. U smislu socijalne zrelosti ističe se da je to osoba koja je sposobna da se uspešno prilagodi na različite životne promene bez izraženih sukoba, i da prihvati obaveze i odgovornosti prema sebi, svojoj porodici i zajednici.

Ovaj članak, ili jedan njegov deo, je izvorno preuzet iz knjige Ivana Vidanovića „Rečnik socijalnog rada“ uz odobrenje autora.

Spoljašnje veze uredi