Zong Ai (宗愛) (? -452) je bio eunuh na dvoru kineske/Xianbei dinastije Sjeverni Wei, poznat po tome što je stekao toliku veliu moć i uticaj da je dao likvidirati čak dvojicu njenih careva. O njegovom porijeklu i ranom životu nema skoro nikakvih podataka, osim da je prije stupanja u dvorsku službu bio kastriran za kaznu radi počinjenja nekog prekršaja. Usprkos toga, do godine 451. je napredovao u službi i stekao toliko povjerenje cara Taiwua da ga je uspio okrenuti protiv vlastitog sina i krunskog princa Tuoba Huanga. Mladi se princ zbog straha od Zonga Aijevih spletki razbolio i umro. Sljedeće je godine, pak, car razmišljao o tome da ukloni Zong Aija, ali ga je Zong Ai preduhitrio izvršivši atentat nakon koga je za novog cara postavljen princ Tuoba Yu, ali je stvarnu vlast kao premijer imao Zong Ai. Sedam mjeseci kasnije se i Tuoba Yu pokušao riješiti Zong Aija, ali je i on ubijen. Tada su se, međutim, protiv Zong Aija okrenuli drugi dvorjani i organizirali puč u kome je Zong Ai ubijen. Novim je carem postavljen Tuoba Huangov sin Tuoba Jun, koji će vladati kao car Wencheng.

Reference uredi