Zografsko evanđelje

Zografsko evanđelje ili Zografski kodeks (lat. Codex Zographensis) je staroslovenski rukopis evanđelja pisan na glagoljici. Potiče iz druge polovine 10. ili početka 11. veka. Pisano je negde u Makedoniji, a pronađeno je 1843. godine u manastiru Zograf na Svetoj gori. Sačuvano je 303 lista pergamenta.

Zografsko Jevanđelje

U rukopisu su prisutne grčke reči koje još nisu prevedene na staroslovenski jezik.

Danas se čuva u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu, zajedno sa Marijinskim jevanđeljem.

Spoljašnje veze uredi