Zlokobna dekada

Zlokobna dekada (španski: Decada Ominosa) je izraz kojim se u historiji Španije tradicionalno označava period od 1823. godine do 1833. godine koji korespondira sa posljednjih deset godina vladavine kralja Fernanda VII, a koji je karakterizirao kraljev apsolutizam i reakcionarna unutrašnja politika.

Fernando je vlast preuzeo 1823. godine nakon francuske invazije kojom je, pod pokroviteljstvom Svete alijanse, zbačen dotadašnji liberalni režim (Trienio Liberal). Fernando je ukino Ustav iz 1812. godine i počeo vladati apsolutistički, provodeći brutalnu represiju nad liberalima, koji su bili prisiljeni ići u emigraciju. Režim je postao omrznut, velikim dijelom zahvaljujući i porazima u južnoameričkim ratovima za nezavisnost zbog kojih je Španija ostala bez najvećeg dijela svog dotadašnjeg kolonijalnog imperija.

Fernando je posljednjih godina života bio ozbiljno bolestan, te je vlast de facto preuzela njegova supruga Maria Christina od Dviju Sicilija; tada se postavilo i pitanje nasljedstva. Fernando je 1830. godine, temeljeći se na tajnoj pragmatičkoj sankciji koju je 1879. godine bio donio Carlo IV, kao nasljednicu odredio svoju maloljetnu kćer Isabellu; većina španskih reakcionara je odbila prihvatiti pragmatičku sankciju smatrajući da Španijom mora vladati isključivo muškarac, odnosno Fernandov brat Don Carlos. Maria Christina se, u nastojanju da kćeri osigura prijestolje, počela približavati liberalima koji će formalno preuzeti vlast nakon Fernandove smrti.

Vanjske veze uredi