Zhou She (周捨) (469–524), kurtoazno ime Shengyi (昇逸), formalno Vikont Jian (簡子, doslovno "nedskriminirajući vikont"), bio je službenik na dvoru kineske dinastije Liang. Nakon što je godine 502. car Wu preuzeo prijestolje, njegov prijatelj i novopostavljeni premijer Fan Yun mu je preporučio da u carsku upravu postavi Zhou Shea. Kada je Fan Yun 503. umro, Zhou She je preuzeo dužnost de facto premijera, koju je dijelio sa Xu Mianom sve do svoje smrti 524.

Reference uredi