Zhiyan (智儼) (602–668) je bio drugi po redu patrijarh kineske budističke škole Huayan.