Zhang Rang (? -189) je bio kineski eunuh na dvoru dinastije Han, koji je za vrijeme vladavine cara Linga stekao ogromnu uticaj i postao vođa svemoćne klike eunuha poznate kao Deset podvornika. Zhang Rang je stekao takvu moć da ga je car Ling oslovljavao sa titulom poočim i prepuštao mu sve državne poslove. Zhang Rang je, slično kao i car, imao običaj prodavati državne funkcije, a što je imalo katastrofalne posljedice po državnu upravu i državu u cjelini, zahvaljujući dramatičnom porastu korupcije. Zhang Rang je, međutim, čvrsto držao vlast u rukama ne dozvoljavajući nikakvu kritiku. Takvo se stanje stvari promijenilo izbijanjem ustanka Žutih turbana 184. koji je carsku vlast prisilio da mobilizira ogromne vojne snage. Njihov komandant He Jin, brat careve supruge carice He, je tako stvorenu vojsku nastojao iskoristiti kao sredstvo da ih svrgne. Prilika za to se ukazala nakon careve smrti 189. kada je He Jin postao regent. Njegovi planovi da pogubi vodeće eunuhe su, pak, doprli do Zhang Ranga koji je reagirao tako što je He Jina namamio u dvorište carske palače i tamo ga zajedno sa Zhang Rongom mučki ubio i odrezao mu glavu. Međutim, to je dovelo do pobune carskih trupa i masakra eunuha. Zhang je u metežu uspio preživjeti uzevši mladog cara Shaoa i njegovog brata Xieja kao taoce. Međutim, prilikom bijega us okolili vojnici, pa je Zhang Rang skočio u rijeku da izbjegne zarobljavanje. Tada se utopio.

Zhang Rang
Tradicionalni kineski 張讓
Pojednostavljeni kineski 张让

Reference uredi

V. također uredi