Zemunice su skloništa za ljude ili domaće životinje, napravljeno nad udubljenjem ili rupom, ukopano u zemlju. Ove strukture su najraniji tip ljudskih kuća poznatih arheolozima. Zemunice se mogu potpuno ukopati u zemlju, sa krovom pokrivenim zemljom ili izdubiti se u brdu. Takođe mogu biti poluukopane, sa izgrađenim krovom od drveta ili busenja trave.

Rekonstrukcija zemunice na lokalitetu Mesa Verde u SAD

Zemunice takođe mogu biti privremena skloništa tokom ratova ili lova. Takođe, pošto se mogu dobro maskirati, koriste se kao mesto za skrivanje tokom zaseda.

Vidi još uredi