Geografski pol

(Preusmjereno sa stranice Zemljopisni pol)

Geografski pol je zamišljena točka u kojoj planetarna os (os rotacije) probada površinu planeta ili nekog tijela koje se okreće oko svoje osi. U generalnom slučaju govorimo o polovima nebeskih tijela.

Južni pol Zemlje na karti iz 1583.

Budući da planetarna os probada planetarnu površinu u dvije točke probodišta nazivamo sjeverni pol i južni pol. Na Zemlji su imena polova određena historijskim razlozima, no u generalnom slučaju nije uvijek jasno kako ćemo nazvati polove tijela, s obzirom da im osi mogu biti različito usmjerene. Kada govorimo o tijelima u Sunčevom sistemu uobičajeno se za sjeverni pol tijela uzima pol bliži smjeru zvijezde Sjevernjače.

Neka tijela u Sunčevom sistemu (npr. Saturnov mjesec Hiperion ili asteroid 4179 Toutatis) nemaju definirane polove, zbog svoje kaotične rotacije, uzrokovane nepravilnim oblikom ili gravitacijskim utjecajima obližnjih tijela.

Ako planet posjeduje magnetno polje, polovi se ne moraju poklapati sa magnetnim polovima planeta.