Zelena akcija (ZA) nevladino je, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana za zaštitu okoliša, osnovano 1990. g., sa sjedištem u Zagrebu.

ZA je aktivno uključen u problematiku zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Djelovanje Zelene akcije zasniva se na radu volontera, koje podržava malen profesionalni tim. Cilj djelovanja ZA-a je zaštita okoliša i prirode te promicanje održivog razvoja. Najveća pažnja pridaje se aktivnostima usmjerenim na poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju odluka o okolišu i na poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj. ZA nije povezan niti s jednom političkom strankom. Predsjednik Zelene akcije je Tomislav Tomašević.

ZA potiče promjene kroz projekte, kampanje i nenasilne izravne akcije. Također prosljeđuje informacije, iskustvo i stručnost u području zaštite okoliša drugim udrugama, pojedincima, zajednicama i školama u Hrvatskoj i izvan nje. Zelena akcija je članica najveće mreže udruga za zaštitu okoliša na svijetu – Prijatelji Zemlje i partner Svjetskog fonda za prirodu (WWF) u Hrvatskoj.

"Zelena akcija, kao najveća i najjača udruga za zaštitu okoliša u Hrvatskoj, ima zadaću otvarati najizazovnija i najteža pitanja zaštite okoliša te aktivno raditi na njihovom rješavanju. Pri tom želimo sačuvati aktivistički način djelovanja utemeljen na stručnim i znanstvenim činjenicama." (Iz statuta udruge)

Izvor i vanjska poveznica

uredi