Zdravi razum je pojam koji ljudi koriste za skup vrijednosti ili za skup propozicija koji ljudi smatraju mudrim i ispravnim, ne oslanjavajući se na ezoterično znanje ili istraživanja, ali koje ze zasniva na znanju koji ljudi drže zajedničkim.