Pod zazidavanjem ljudi se smatra građevinska aktivnost kojoj je svrha neku osobu trajno smjestiti u dio neke građevine na način koji će izazvati njenu smrt uslijed izgladnjelosti ili dehidracije. U pravilu predstavlja čin ubistva ili oblik smrtne kazne. U potonjim slučajevima je bio primjenjivan za osobe koje su činile posebno nečasna djela, i njihovim zazidavanjem se porodica ili šira zajednica počinitelja nastojala simbolički odvojiti od sramote.

Zazidavanje buntovne redovnice u samostanu, ilustracija iz 1868.

V. takođerUredi