Zastava Sjevernog Kipra

Podloga zastave Turske Republike Sjeverni Cipar je bijela na čijoj podlozi se nalaze dvije vodoravne crvene linije, koje su odvojene od gornjeg i donjeg ruba. Između ovih linija se nalazi crveni polumjesec i zvijezda, simbol islama, koji je službeno državna religija, iako se Turska Republika Sjeverni Cipar deklarira kao sekularna država.

Zastava Turske Republike Sjeverni Cipar
Zastava predsjednika Turske Republike Sjeverni Cipar